ZÁCHRANNÉ STANICE

Táto stránka je súčasťou projektu Záchranných staníc,
ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou /ERDF/.
003002001
003002001
 Investícia do Vašej budúcnosti
ZÁCHRANNÉ STANICE
009
008
007
006
005
004
dropie
havran
sopsr
zazriva
ulfkv
zoo

Chrániť prírodu a pomáhať živočíchom je určite správne, ale naša pomoc musí byť tiež správna !

Do rúk ľudí, sa každoročne dostáva veľké množstvo zranených, chorých, vyčerpaných, nevyspelých, osirelých, alebo inak hendikepovaných voľne žijúcich, často chránených živočíchov. Starostlivosť o tieto živočíchy zabezpečujú chovné a rehabilitačné stanice zriadené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Go to top