ZÁCHRANNÉ STANICE

Táto stránka je súčasťou projektu Záchranných staníc,
ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou /ERDF/.
003002001
003002001
 Investícia do Vašej budúcnosti
ZÁCHRANNÉ STANICE
009
008
007
006
005
004
dropie
havran
sopsr
zazriva
ulfkv
zoo

Čím sú najviac ohrozované jednotlivé druhy zvierat ?

  • úbytkom a znečisťovaním prirodzeného prostredia zvierat v dôsledku ľudskej činnosti, ako sú poľnohospodárstvo (pestovanie monokultúrnych plodín), ťažba nerastných surovín, stavba nových sídel a komunikácií ai.
  • nelegálnym lovom a odchytom (trofeje, obchod, využitie v ľudovom liečiteľstve ai. )

Pomôcť zvieratám vo voľnej prírode môže každý veľmi jednoducho:

  • neničením zelene ani neživej prírody, prirodzených biotopov a potravinových zdrojov   
  • predchádzaním vzniku odpadov a hlavne nevytváraním „čiernych skládok“ v prírode
  • triedením odpadov 
  • šetrením vodou a elektrickou energiou 
  • používaním výrobkov šetrných k životnému prostrediu (recyklovaný papier) 
  • nepoužívaním nadmerného množstva chemických látok
Go to top